God typografi spiller en avgjørende rolle i hvordan informasjon presenteres, forstås og oppfattes. Viktigheten kan diskuteres med tanke på tre hovedaspekter: lesbarhet, hierarki og det å fremstå som moderne. I tillegg kan det å bryte tradisjonelle typografiske regler gi oss mulighet til å innovere og skape unike uttrykk. Balansen mellom å følge reglene og å vite når man skal bryte dem er kjernen i god typografisk design.
Lesbarhet
Lesbarhet er en av de viktigste aspektene ved typografi. God typografi sikrer at teksten er lett å lese, uansett om den er trykt eller digital. Dette innebærer valg av riktig skrifttype, størrelse, linjeavstand, og kontrast mellom tekst og bakgrunn. 
Hierarki
Hierarki i typografi handler om å organisere informasjon på en måte som guider leseren gjennom innholdet på en intuitiv måte. Dette oppnås gjennom variert bruk av skrifttyper, vekter, størrelser, farger og ikke minst plassering. Et klart og tydelig hierarki gjør at leseren kan skumme gjennom teksten og raskt finne relevant informasjon.
Modernitet
Typografi er også en nøkkelkomponent for et moderne utseende. Bruk av whitespace (eller negativ plass) er viktig for å gi designet en følelse av luftig og åpenhet. Typografiske trender utvikler seg kontinuerlig, og ved å holde oss oppdatert vi være med på å skape arbeid som føles friskt og aktuelt.
Å Bryte Tradisjonelle Regler
Mens det er viktige grunnregler for god typografi, kan det å bryte disse reglene ofte føre til banebrytende og innovativ design. Vi forsøker å skape ukonvensjonelle uttrykk, asymmetri eller symmetri for skape visuelle uttrykk som skiller seg ut. 
Dette kan bidra til å formidle bestemte stemninger eller identiteter som tradisjonelle regler kanskje ikke tillater. For eksempel kan bevisst bruk av dårlig lesbarhet tvinge leseren til å bruke mer tid på å dekode teksten, noe som kan være ønskelig i visse sammenhenger hvor engasjement er viktigere enn rask kommunikasjon.

Til åpningen av det nye Munchmuseet designet alle de permanente hovedutstillingene: Monumentalsalen med "solen", Munch:Uendelig med "Skrikrommet", Munch:Inntil (Grafikk) og Stenesen-samlingen. Under finnes eksempler på noe vi selg er ganske så fornøyde med innen typografisk arbeid. 
Ikke veldig prangende; men tydelig og tilgjengelig typografi, hvor vi har benyttet små men viktige virkemidler, som bruk av luft for å skape rom og sammenheng. Gjennomgående har vi ikke plassert titlene øverst, men heller brukt plassering og forskjeller i tykkelse for å skape et uttrykk som ikke gjør at leseren noen gang er i tvil om hva som skal leses først.
MUNCHMUSEET : MONUMENTALSALEN
MUNCHMUSEET :  UENDELIG
MUNCHMUSEET :  INNTIL
MUNCHMUSEET : STENERSENSAMLINGEN
Back to Top