Vi har gjennom årenes løp laget endel utstillinger og prosjekter med høy kompleksitet. Her kan du lese noen tanker rundt hva som kan bidra til at publikum mottar budskapet vi så gjerne vil at de skal få med seg!
Grafisk Design for Engasjerende Utstillinger
Å arbeide med formidling og utstillingsdesign krever en bred kompetanse innen flere viktige områder. Først og fremst er grafisk design essensielt for å skape visuelt tiltalende og effektive utstillinger. Designet må ikke bare være estetisk tiltrekkende, men også funksjonelt, slik at det hjelper publikum å forstå og engasjere seg med innholdet. Gjennom spennende grafiske vinklinger kan man gjøre informasjonen mer levende og interaktiv, noe som forsterker publikumsopplevelsen og gjør besøket mer minneverdig.
MUNCHMUSEET: Gi meg et navn
Presis og Engasjerende Tekstformidling
Videre er evnen til å skrive en presis og engasjerende tekst en kritisk ferdighet. Tekstene bør være klare og konsise, og evnen til å forkorte og forenkle innhold er avgjørende for å formidle budskapet effektivt og tydelig. God tekstredigering sikrer tilgjengelighet og og forståelse, og bidrar til å holde interessen oppe gjennom hele utstillingen.
Dette er så klart ikke alltid like lett, da våre kunder besitter mye formidlingsiver og kompetanse. Kunsten er da å bygge opp prosjektet i flere nivåer, slik at alle skal få med seg litt, og at vi samtidig frister mottakeren til å ønske å lese mer. Dette har vi jobbet mye med de siste årene, og med noe beskjedenhet tør vi si vi har noe å bidra med.
Samarbeid for Helhetlige Opplevelser
Gode samarbeidspartnere er også uunnværlige. Å ha et team av fagfolk som redaktører, kuratorer, arkitekter og tekniske eksperter, bringer med seg verdifulle perspektiver og ferdigheter. Samarbeidet med disse sikrer en utstilling som begeistrer og gir en helhetsopplevelse. Det er alltid gjennom samarbeid at de beste ideene og løsningene oppstår!Vi i Blæst har et stort kontaktnett og evne til å sette sammen et team og sørge for at prosjektet blir realisert – og innenfor tidsfristen.
HAMSUNSENTERET : Den kontroversielle Hamsun
NOBELS FREDSSENTER : Fredsprisutstillingen 2023
NOBELS FREDSSENTER : Fredsprisutstillingen 2021
RIKSARKIVET : Protest!
22. JULISENTERET : Markeringsutstillingen "TI ÅR ETTER"
Back to Top