Vi er grunnleggende nysgjerrige og interesserte!
Vi elsker å tilegne oss kunnskap for å gjennom vår ekspertise kunne formidle dette videre på måter som kan både overraske og begeistre.
Blæst design er et byrå bestående av selvstedige utøvere som jobber innen et bredt spekter av grafisk design og kommunikasjonsrådgivning. Gjennom årene har vi mottatt flere titall utmerkelser for våre arbeider både nasjonalt og internasjonalt.
Vi favner bredt og tar gjerne oppdrag for kultursektoren eller andre som vil nå fram med viktig informasjon. Vår allsidige kompetanse spenner fra det meste innen grafisk design fra profileringsarbeid og utstillinger, tidsskrift, nettsider og ikke minst bokdesign. 
Vi oppfatter oss som gode til å omsette konseptuelle tanker og ideer til god kommunikasjon. Vi tør i tillegg påberope oss en solid forståelse av typografi og lesbarhet gjennom våre arbeider. 
Til slutt: Vi er opptatt av miljøvern og nøysomhet - ikke ekstremt, men prosjekter som står fjernt fra dette kan best kanaliseres til andre aktører.