Foto utstillingen: Jon Terje Hellgren Hansen / Nobels Fredssenter og foto åpningen: Johannes Granseth / Nobels Fredssenter

Back to Top