Redesign av Magasinet Hubro

2016

Redesign av magasinet Hubro for Universitetet i Bergen. Arbeidet er utført i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen på universitetet som ivaretar ombrekkingen av magasinet.

Back to Top