Grafisk design for Steilneset Minnested v/Peter Zumthor

Graphic Design, Typography
2017

Design av tekstar i bygget og grafisk materiell for Steilneset Minnested, teikna av den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor på oppdrag av Nasjonale turistveger. Ein installasjon av Louise Bourgeois er ein del av verket. Tekstane i hovudbygget, rettsreferata fra trolldomsprosessane i Finnmark på 1600-talet, er bearbeidde av historiker Liv Helene Willumsen.

Back to Top