Diakonhjemmet Jubileumsutstilling

Art Direction, Exhibition Design, Graphic Design
2016

Jubileumsutstilling: Diakonhjemmet Høgskole var 125 år og markerte året med en jubileumsutstilling. Vi har utviklet konsept og design og stiller ut bokskap med bøker fra forskjellige epoker av høgskolens historie. Historien fortelles gjennom utvalgte tekster og sitater plasser i ryggen på dummybøker inne i skapene.

Back to Top